June 2014

Úvodka do nového komixu :)

28. june 2014 at 22:04 | P*

Komix sa volá Destiny, čiže Osud :)

Zatiaľ Vám nemám, čo k nemu povedať. Bude sa odohrávať na SŠ :)
A ja dúfam, že Vás zaujme!

N E U V E R I T E L N É ! :)

28. june 2014 at 15:47 | P* |  Blog
Kto sa vrátil ? :D

No, ja. :)

Plná chuti. Obnoviť tento blog!

Tak poďme na to!